Úřední hodiny pro veřejnost

Úřední hodiny pro veřejnost

 
den dopoledne odpoledne úřední
den
od do od do
pondělí 8.00 12.00 14.00 16.00 ANO
úterý         NE
středa 8.00 12.00 14.00 17.00 ANO
čtvrtek         NE
pátek         NE

 1/ Přednost má telefonický, písemný nebo elektronický

    kontakt před osobním kontaktem.

 2/ Při osobním kontaktu :

    - použití ochranných prostředků dýchacích cest

    - před vstupem do kanceláře použít připravený

      dezinfekční prostředek,

    - minimální odstup mezi osobami 2 m,

    - jednání omezit na nezbytně nutnou dobu.

 3/ Příjem dokumentů přednostně prostřednictvím

    elektronické komunikace.

                                                                   Děkujeme za pochopení.